Stopień naukowy Dr n.med. Dni przyjęć Śr Studia ukończył w 2005r na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizację z zakresu Położnictwa i Ginekologii rozpoczął w 2007r. w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego...