Dr n.med. Michał Michalski – Specjalista ginekolog położnik

dr-n-med-Michal-Michalski

Specjalności:

Stopień naukowy

Dr n.med.

Dni przyjęć

Śr

Studia ukończył w 2005r na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizację z zakresu Położnictwa i Ginekologii rozpoczął w 2007r. w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (II st. referencyjności).

Współpraca z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu zaowocowała kilkoma publikacjami w fachowej literaturze krajowej oraz opracowaniem i obroną w 2012r. pracy doktorskiej pt. „Flora bakteryjna pochwy kobiet ciężarnych a ryzyko porodu przedwczesnego”.

Wiele godzin spędzonych na oddziałach Patologii Ciąży i Trakcie Porodowym Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu- Zdroju, Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz Szpitala Śląskiego w Cieszynie pozwoliło mu na zdobycie cennego doświadczenia klinicznego w postępowaniu z kobietą ciężarną.

Jest członkiem sekcji USG PTG oraz Fetal Medicine Foundation (Fundacji Medycyny Płodu) z Londynu. Posiada certyfikaty badań prenatalnych z oceną kości nosowej, przepływu przez DV oraz zastawkę trójdzielną, a także oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych; certyfikat badań dopplerowskich oraz certyfikat pomiarów szyjki macicy w predykcji porodu przedczesnego (FMF).

Celem nabycia i doskonalenia umiejętności w wykonywaniu badań USG odbył wiele kursów i staży krajowych oraz zagranicznych m.in. w Department of Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn (Prof. Nicolaides).

Zainteresowania zawodowe kieruje również w stronę operacji zaburzeń statyki narządu rodnego. W tym celu był uczestnikiem kursów i staży w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP w Łodzi (Prof. Malinowski).

Lek. med. Krzysztof Laber

Lek. med. Krzysztof Laber

Stopień naukowy Lek. med. Dni przyjęć Środa Lekarz posiadający specjalizację z chirurgii ogólnej i wieloletnie doświadczenie w ambulatoryjnym leczeniu schorzeń chirurgicznych. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej szpitala Śląskiego w...

czytaj dalej
dr n. med. Agnieszka Tobiczyk-Teper

dr n. med. Agnieszka Tobiczyk-Teper

Stopień naukowy Dr n. med. lek. spec. Dni przyjęć Poniedziałek Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w 2003 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 r. Specjalizację z psychiatrii odbyła na Klinice Psychiatrii...

czytaj dalej
dr n. med. Tomasz Janic

dr n. med. Tomasz Janic

Stopień naukowy dr n.med. Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Staż podyplomowy odbył w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej ŚUM. W roku 2006 rozpoczął studia podyplomowe w Studium Doktoranckim Śląskiego Uniwersytetu...

czytaj dalej
Call Now Button